شماره حساب ها

شما میتوانید هزینه سفارش خود را مستقیما به شماره حساب یا شماره کارت ما واریز کنید.

پس از انتخاب محصول و افزودن آن به سبد خرید، در صفحه تسویه حساب و پرداخت هزینه، گزینه کارت به کارت را انتخاب کنید و شماره پیگیری فیش واریز به حساب را در قسمت «توضیحات سفارش» بنویسید.

 

نام صاحب حساب نام بانک شماره کارت شماره حساب شماره شبا
مرتضی حسن سلطانی سردرود بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۵۷۲۱۸۳۸ ۶۵۸۹۲۸۲۶۶۰ IR500120010000006589282660
مرتضی حسن سلطانی سردرود بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۲۹۹۸۹۳۴۰۵ ۰۳۳۸۰۷۹۹۱۱۰۰۷ IR26 0170 0000 0033 8079 9110 07

 

 

Admin