خرید تضمینی تابلو فرش

یکی از خدمات نوین شرکت آرازفرش، خرید تضمینی برخی از طرح های تولیدی تابلو فرش می‌باشد. به این صورت که مشتری نخ و نقشه طرح انتخابی آرازفرش را خرید کرده و پس از بافت تابلو فرش، آرازفرش تابلو فرش بافته شده را به قیمتی که در ابتدا توافق شده از مشتری می‌خرد.

این خدمت می‌تواند برای دو گروه از افراد کاربرد داشته باشد.

گروه اول افرادی هستند که به دلایل مختلف وقت آزاد زیادی دارند که می‌خواهند در این وقت آزاد هم هنری به نام تابلو فرش خلق کرده باشند و هم کمک هزینه ای برای گذران زندگی خود به دست آورند.

گروه دوم افرادی هستند که سرمایه ای راکد دارند و می‌خواهند با سرمایه خود هم کارآفرینی کرده و هم درآمدی برای خود کسب کنند.

خرید تضمینی تابلو فرش در آرازفرش
خرید تضمینی تابلو فرش در آرازفرش

شرکت نخ و نقشه آرازفرش تبریز برای اولین بار این طرح نوین را برای مشتریان خود ارائه می‌کند که طرحی را با انتخاب شرکت آرازفرش به همراه مصالح بافت خریداری کنند و در آخر خود شرکت به قیمتی که در ابتدا توافق می‌شود اقدام به خرید تابلو فرش بافته شده می‌کند. صاحبان سرمایه که خود بافنده هایی دارند می توانند هم برای آن ها کارآفرینی کرده و هم برای خود سودآوری کنند. 

برای کسب اطلاعات دقیق درباره شرایط این طرح با ما تماس بگیرید.

Admin